Zaloguj

Transkrypcja nagrań

Profesjonalne przepisywanie tekstów z nagrań dźwiękowych i materiałów wideo.

Opcjonalnie tekst może być opatrzony sygnaturami czasu oraz podziałem na role (głosy).

W ramach usługi dokonujemy, o ile zachodzi taka potrzeba, także cyfrowej obróbki nagrań celem poprawienia czytelności, czyli rekonstrukcję, odszumianie, usuwanie trzasków.

Oferujemy także czynne wsparcie techniczne, a także kompletną rejestrację wydarzenia, aby zarejestrowane materiały były najlepszej jakości.

Więcej na stronie: dostosowania.pl